FRÅN SMEDJA TILL ETT MODERNT
INDUSTRISERVICEFÖRETAG

– Nu även ISO 1090-1 certifierade

Olofström Smidesverkstad, N. Persson AB bildades 1994 och genom åren har företaget utvecklat utbudet och breddat konceptet gentemot tillverkningsindustrin. Vid årsskiftet 2016/2017 bildades dotterbolaget OFM Industriservice AB som bättre speglar vår verksamhet idag och vad vi levererar.

Numera handlar det om tillverkning och installation av utrustning och väldigt lite om smide. Vi har satsat offensivt de senaste åren i både utrustning och lokalanpassningar.

Vi är certificerade enligt ISO 14001, ISO 9001, ISO 1090-1 och ISO 3834-3. Läs mer om detta under policy & certifikat.

VERKSAMHET

Tillverkning

Vi kan genom bra samarbete med flera företag i närområdet tillverka och montera kompletta eller delar av utrustningar efter kundens ritningar eller önskemål. Detta innefattar allt från svetsade konstruktioner till precisionsbearbetade utrustningar redo att sättas in i en produktionslinje.

Installation

Vår huvudverksamhet är installation av enklare såväl som komplicerade konstruktioner ute hos företag. Det kan vara skyddsutrustning, påkörningsskydd och staket men också en komplett produktionslinje inom tillverkningsindustrin. Vid större installationer finns vi med från start till slutfas för att säkerställa intrimning och drift.

Service

För oss är kundservice mot befintliga kunder en viktig del av verksamheten. Vi kan på kort varsel rycka ut och avhjälpa fel och problem ute hos kund vardag som helg. Samt vara behjälplig vid mindre underhåll och förbättrings arbete.

KUNDER

Biner

ÅF

KONTAKT

Andor Gerendas

VD

0709- 992 652

Veronika Ingemarsson

Ekonomiansvarig

0709- 688 833

veronika.ingemarsson@ofmindustri.se

Mikael Liljenberg

Arbetsledare

0763- 462 983

mikael.liljenberg@ofmindustri.se

Nicklas Persson

Projektledare

0705- 656 343

Mikael Nilsson

Projektledare/Mekaniker

0703- 673 108

Mikael Westergren

Projektledare/Mekaniker

0703- 673 109

Simon Persson

Projektledare/Mekaniker

0708- 158 710

Ola Tillberg

Mekaniker

0708- 451767

Simon Martinsson

Mekaniker

0703- 673 107

Nicklas Petersson

Mekaniker

0705- 231107

André Persson

Mekaniker

 

Tim Möller

Mekaniker

 

Sam Strandberg

Mekaniker

Fredrik Olsson

Verkstad

Mikael Johansson

Administration/Beredning

0704- 817 100

mikael.johansson@ofmindustri.se
Scroll to top